Posts Tagged ‘хартия’

Печатарски хартии

Печатарски хартии. Основни сведения за хартията. Хартията се състои главно от растителни влакна, обработени и сплетени помежду си. Като основни влакнести полуфабрикати за получаване на хартията се използват влакната на дървото и сламата, дървесната и сламената целулоза, парцалената полумаса. По-здравата и с чиста повърхност хартия се получава от целулоза и особено с добавяне на парцалената [...]