Posts Tagged ‘фотография’

Принципи на работа на електронногравирния автомат.

Принципи на работа на електронногравирния автомат. На цилиндъра 1 (фиг.44) се закрепва оригиналът, а на цилиндъра 2 – формената пластина. Тънък лъч светлина, който пада от фотоглавата 3 върху оригинала, се отразява от него и попада във фотоелемента, където светлинната енергия се превръща в електрична. При това напрежението на образуващите се токове ще бъде правопропорционално [...]

Изработка на клишета (клишеграфи)

 Изработка на клишета на електронногравирните автомати (клишеграфи) Общи сведения за електронногравирните автомати. Фотохимичният начин за изработка на клишета е многопроцесен и дълъг (фотографиране, копиране, разяждане) и изисква голяма загуба на ръчен труд и различни материали. Използването на електронногравирните автомати напълно решава въпроса за автоматизация на процеса за изработка на клишета. Работата на автомата е основана [...]

Електролитно еднопроцесно разяждане.

Електролитно еднопроцесно разяждане. Електролитно (или анодно) разяждане осъществява в електролити, съдържащи соли на органичните киселини (например натриев цитрат). Киселиноустойчивото копие се поставя като анод в галванична вана. При пропускане на постоянен ток през електролита мяталът от непечатащите елементи се разтваря и те намаляват до необходимата дълбочина. Върхе печатащите елементи се намира втвърден копиран слой, който [...]

Еднопроцесно разяждане на клишето в емулсии.

Еднопроцесно разяждане на клишето в емулсии. Разяждането на клишета в емулсии позволява да се получи необходимият за печатане релеф за една операция без нанасяне на мастило, напудряне със смоли и покриване. Това се постига с използването на специални р а з я ж д а щ и  е м у л с и и, които [...]

Химично разяждане на клишета в киселини.

Химично разяждане на клишета в киселини. Този начин се използва най-широко в полиграфията. Цинковите клишета се разяждат в разтвор от азотната киселина (понякога в смес със солна киселина) с различни концентрации. При това се извършва обикновен химичен процес на разтварянето на метала (цинка). В резултат на реакцията се отделя азотен окис, който веднага реагира с [...]

Разяждане и дообработка на клишето

Разяждане и дообработка на клишето   За предотвратяване на намастиляването на непечатащите елементи на клишето при отпечатване дълбочината им трябва да бъде различна (от 0,01 до 1,5 mm). Необходимата дълбочина на непечатащите елементи зависи от взаимното разстояние между тях, толкова по-дълбоки трябва да бъдат непечатащите елементи. Дълбочината на непечатащите елементи на клишето се постига по [...]