Posts Tagged ‘тонове’

Електролитно еднопроцесно разяждане.

Електролитно еднопроцесно разяждане. Електролитно (или анодно) разяждане осъществява в електролити, съдържащи соли на органичните киселини (например натриев цитрат). Киселиноустойчивото копие се поставя като анод в галванична вана. При пропускане на постоянен ток през електролита мяталът от непечатащите елементи се разтваря и те намаляват до необходимата дълбочина. Върхе печатащите елементи се намира втвърден копиран слой, който [...]

Химично разяждане на клишета в киселини.

Химично разяждане на клишета в киселини. Този начин се използва най-широко в полиграфията. Цинковите клишета се разяждат в разтвор от азотната киселина (понякога в смес със солна киселина) с различни концентрации. При това се извършва обикновен химичен процес на разтварянето на метала (цинка). В резултат на реакцията се отделя азотен окис, който веднага реагира с [...]

Разяждане и дообработка на клишето

Разяждане и дообработка на клишето   За предотвратяване на намастиляването на непечатащите елементи на клишето при отпечатване дълбочината им трябва да бъде различна (от 0,01 до 1,5 mm). Необходимата дълбочина на непечатащите елементи зависи от взаимното разстояние между тях, толкова по-дълбоки трябва да бъдат непечатащите елементи. Дълбочината на непечатащите елементи на клишето се постига по [...]

Получаване на киселиноустойчиви копия.

Получаване на киселиноустойчиви копия. Процесът на получаване на киселиноустойчиви копия от щрихови и растерови негативи в същност е еднакъв и се състои в следното: обрязаната по формат цинкова пластина внимателно се обезмаслява чрез шлифоване на повърхността й с прах от пемза или друг прах. След това върху нея се нанася копирният разтвор, състоящ се от [...]

Основи на копирането.

Копиране на негативи върху формен материал. Основи на копирането. Процесът на пренасяне на изображението от негатива върху формения материал с помощта на светлината се нарича к о п и р а н е  (или светлокопиране). При това върху формения материал, покрит с копирен (светлочувствителен) слой, се получава позитивно-огледално киселиноустойчиво изображение. К о п и р [...]

Фотографиране на тонови оригинали.

Фотографиране на тонови оригинали. Основната особеност при фотографирането на тоновите оригинали (за изработката на клишета) е разкъсването на тоновете на изображението на микрощрихови елементи (точки). Затова тоновият оригинал се фотографира през специално оптично приспособление, наречено р а с т е р (от лат. rastum – решетка). Растерите в зависимост от изработката и използването им са [...]