Posts Tagged ‘тираж’

Единици за измерване в полиграфията

Основни единици за измерване, които се използват в полиграфията и издателствата. Типографска система за мерки за дължина. За измерване на печатните форми (главно текстовите) и техните отделни елементи, а също формата на полетата на изданията в полиграфическото производство се използва типографска система за мерки за дължина (типометрия). За основа на тази система за измерване в [...]