Posts Tagged ‘списание’

Издаване на брошури, списания и др.

Особености при издаването на брошури, списания, вестници и изобразителни материали. Процесите при полиграфическото изпълнение на брошурите се отличават от процесите при изработката на книгите с това, че при брошурите не се използват книговезки работи (изработка  и оформяне на кориците и подлепване на книжните тела с тях). Особеността при издаване на списанията е в това, че [...]

Списание

Списанието е вид от периодични издания, които излизат като правило в строго установени срокове – седмично, на десет дни и т.н. Списанията се отличават от вестниците не само по периодичността на излизане, но и по това, че поместеният в тях материал има обзорен, обобщаващ характер. Конструкцията на списанията в зависимост от тяхното оформяне и обем [...]