Posts Tagged ‘подготовка’

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия.

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия. Общи сведения. Стремежът да се заменят цветните метали, да се поевтинят, ускорят и опростят процесите за изработка на офсетовите форми е довел до изработка на различни варианти на технологията за получаване на форми върху неметални повърхности – пластмаса, картон, хартия и т.н. При това при някои [...]

Форми, получени чрез напластяване на метал

Форми, получени чрез напластяване на метал върху непечатащите елементи. Обикновено такива форми се изработват върху помеднени и алуминиеви пластини. След нанасянето на копирния слой, експонирането от диапозитиви и проявяването печатащите елементи се подлагат на хидрофобизиране. Върху копието се нанася електроизолационно мастило и втвърденият слой от непечатащите елементи се отстранява с киселинен разтвор. Върху тях по [...]

Форми, получени чрез химично напластяване

Форми, получени чрез химично напластяване на металите. Технологията за изработка на тези форми малко се отличава от технологията за изработка на мономенталните форми чрез позитивно копиране и не изисква използването на галванотехническо обзавеждане. В резултат на химичните реакции за възстановяване на металите от съответните соли върху печатащите, а понякога и върху непечатащите елементи се напластява [...]

Форми, получени по начина на негативното копиране.

Форми, получени по начина на негативното копиране. Технологията за изработка на офсетови форми по начина на негативното копиране се състои в следното. Върху корнираната пластина се нанася в шлойдер копиран разтвор, състоящ се от вода, албумин и амониев бихромат. След изсушаването на слоя пластината се поставя в копирната рама или в копирно-множителна машина заедно с [...]

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите  Общи случаи за използване на стереотипите. При издания, печатани по начина на високия печат, в много случаи използването на стереотипи е икономически по-изгодно, отколкото печатането непосредствено от оригиналните форми, а в някои случаи то е и задължително. По-долу се разглеждат основните случаи за използването на стереотипите независимо от начините за изработката им. [...]

Обработка на стереотипите. Механична обработка.

Обработка на стереотипите. Механична обработка. Съществуващото стереотипно отливно обзавеждане, а също и технологията за матрициране и отливане не могат да осигурят томно необходимите геометрични размери на отлетите и галванопластичните стереотипи. След отливането стереотипите са с малко по-голяма дебелина  (с 0,2-0,5 mm повече), отколкото за печатане и са с недостатйчна далбочина на големите по площ непечатащи [...]