Posts Tagged ‘печатна форма’

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране.

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране. Такива форми могат да се изработят например върху листа от ацетилцелулозно фолио. Хидрофобната повърхност на фолиото се обработва с алкален разтвор, в резултат на което се образува тънък хидролизиран слой с добри хидрофилни свойства. След това слоят се оцветява с разтвор от хромови соли и фолиото се изсушава.* *При [...]

Форми, получени чрез напластяване на метал

Форми, получени чрез напластяване на метал върху непечатащите елементи. Обикновено такива форми се изработват върху помеднени и алуминиеви пластини. След нанасянето на копирния слой, експонирането от диапозитиви и проявяването печатащите елементи се подлагат на хидрофобизиране. Върху копието се нанася електроизолационно мастило и втвърденият слой от непечатащите елементи се отстранява с киселинен разтвор. Върху тях по [...]

Форми, получени чрез химично напластяване

Форми, получени чрез химично напластяване на металите. Технологията за изработка на тези форми малко се отличава от технологията за изработка на мономенталните форми чрез позитивно копиране и не изисква използването на галванотехническо обзавеждане. В резултат на химичните реакции за възстановяване на металите от съответните соли върху печатащите, а понякога и върху непечатащите елементи се напластява [...]

Изработка на биметални офсетови печатни форми

Изработка на биметални офсетови печатни форми Общи сведения за биметалните офсетови печатни форми. Качеството на всякакви офсетови печатни форми се определя от издръжливостта на непечатащите и печатащите елементи, т.е. от издръжливостта на хидрофилните и хидрофобните адсорбционни слоеве, което зависи преди всичко от молекулно-повърхностните свойства на формения материал. Например върху алуминий, никел, хром и неръждаема стомана [...]

Форми, получени по начина на негативното копиране.

Форми, получени по начина на негативното копиране. Технологията за изработка на офсетови форми по начина на негативното копиране се състои в следното. Върху корнираната пластина се нанася в шлойдер копиран разтвор, състоящ се от вода, албумин и амониев бихромат. След изсушаването на слоя пластината се поставя в копирната рама или в копирно-множителна машина заедно с [...]

Подготовка на формения материал.

Подготовка на формения материал. Всяка цинкова или алуминиева пластина преди копиране се подлага на специална обработка – к о р н и р а н е. Основната цел на корнирането е да създаде развита (корнирана) повърхност и да изчисти от нея абсорбционните слоеве. Корнираната повърхност осигурява по-устойчиви непечатащи елементи. Корнирането може да се осъществи по [...]