Posts Tagged ‘офсетов печат’

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране.

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране. Такива форми могат да се изработят например върху листа от ацетилцелулозно фолио. Хидрофобната повърхност на фолиото се обработва с алкален разтвор, в резултат на което се образува тънък хидролизиран слой с добри хидрофилни свойства. След това слоят се оцветява с разтвор от хромови соли и фолиото се изсушава.* *При [...]

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия.

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия. Общи сведения. Стремежът да се заменят цветните метали, да се поевтинят, ускорят и опростят процесите за изработка на офсетовите форми е довел до изработка на различни варианти на технологията за получаване на форми върху неметални повърхности – пластмаса, картон, хартия и т.н. При това при някои [...]

Форми, получени чрез напластяване на метал

Форми, получени чрез напластяване на метал върху непечатащите елементи. Обикновено такива форми се изработват върху помеднени и алуминиеви пластини. След нанасянето на копирния слой, експонирането от диапозитиви и проявяването печатащите елементи се подлагат на хидрофобизиране. Върху копието се нанася електроизолационно мастило и втвърденият слой от непечатащите елементи се отстранява с киселинен разтвор. Върху тях по [...]

Форми, получени чрез химично напластяване

Форми, получени чрез химично напластяване на металите. Технологията за изработка на тези форми малко се отличава от технологията за изработка на мономенталните форми чрез позитивно копиране и не изисква използването на галванотехническо обзавеждане. В резултат на химичните реакции за възстановяване на металите от съответните соли върху печатащите, а понякога и върху непечатащите елементи се напластява [...]

Изработка на биметални офсетови печатни форми

Изработка на биметални офсетови печатни форми Общи сведения за биметалните офсетови печатни форми. Качеството на всякакви офсетови печатни форми се определя от издръжливостта на непечатащите и печатащите елементи, т.е. от издръжливостта на хидрофилните и хидрофобните адсорбционни слоеве, което зависи преди всичко от молекулно-повърхностните свойства на формения материал. Например върху алуминий, никел, хром и неръждаема стомана [...]

Форми, получени по начина на позитивното копиране.

Форми, получени по начина на позитивното копиране. Технологията на позитивното копиране се отличава от негативното не само по използването на диапозитиви, но и по различните изисквания към втвърдения слой, а също по обработката на копието след експонирането. Копирният слой във втвърдено състояние трябва да има по-слаба устойчивост към вода или различни разтвори. На това изискване [...]