Posts Tagged ‘наборни форми’

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране.

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране. Такива форми могат да се изработят например върху листа от ацетилцелулозно фолио. Хидрофобната повърхност на фолиото се обработва с алкален разтвор, в резултат на което се образува тънък хидролизиран слой с добри хидрофилни свойства. След това слоят се оцветява с разтвор от хромови соли и фолиото се изсушава.* *При [...]

Изработка на биметални офсетови печатни форми

Изработка на биметални офсетови печатни форми Общи сведения за биметалните офсетови печатни форми. Качеството на всякакви офсетови печатни форми се определя от издръжливостта на непечатащите и печатащите елементи, т.е. от издръжливостта на хидрофилните и хидрофобните адсорбционни слоеве, което зависи преди всичко от молекулно-повърхностните свойства на формения материал. Например върху алуминий, никел, хром и неръждаема стомана [...]

Форми, получени по начина на позитивното копиране.

Форми, получени по начина на позитивното копиране. Технологията на позитивното копиране се отличава от негативното не само по използването на диапозитиви, но и по различните изисквания към втвърдения слой, а също по обработката на копието след експонирането. Копирният слой във втвърдено състояние трябва да има по-слаба устойчивост към вода или различни разтвори. На това изискване [...]

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите в зависимост от начините на изработката им. Изборът на един или друг начин на изработка на стереотипи се определя от много причини: техническото обзавеждане на полиграфическото предприятие, характера на изданието и предявяваните към него изисквания, срока за отпечатване на изданието и т.н. Най-обикновен и евтин начин за изработка на стереотипите е отливният. [...]

Коригиране на наборните форми.

Коригиране на наборните форми. Готовата наборна форма трябва да отговаря на всички необходими технически изисквания и точно да съответства на текста на оригинала. В отделните стадии при изработката на формите обаче маже да се появят различни грешки и технически дефекти. Количеството и характерът им зависят от квалификацията на изпълнителите – словослагатели и свързачи, от качеството [...]

Подготовка на наборната форма за печат.

Подготовка на наборната форма за печат. Нареждането на страниците за печат в съответствие с установените формати на хартията на един печатен лист и в зависимост от формата на изданията на книгите и списанията и печатарските машини като правило става, като се нареждат от 8 до 64 страници. Отделно свързаните страници се нареждат във формата, годна [...]