Posts Tagged ‘матрици’

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите  Общи случаи за използване на стереотипите. При издания, печатани по начина на високия печат, в много случаи използването на стереотипи е икономически по-изгодно, отколкото печатането непосредствено от оригиналните форми, а в някои случаи то е и задължително. По-долу се разглеждат основните случаи за използването на стереотипите независимо от начините за изработката им. [...]

Пластмасови и гумени стереотипи.

Пластмасови и гумени стереотипи. Пластмасовите стереотипи се пресоват от листове т е р м о п л а с т и ч н а  м а с а (полихлорвинил и винипласт) на преси с нагряване на долната и охлаждане на горната площ. Пресоването се извършва в специални пресформи, състоящи се от две метални пластини и [...]

Матрици за пресовани стереотипи.

Матрици за пресовани стереотипи. Като матричен материал за пластмасови и гумени стереотипи се използват термореактивна пластмаса във вид на прах или картон, пропит от фенолформалдехидна смола. При това праховете изискват по-високи температури за втвърдяването си (150-1600С), отколкото картонът, затова се използват при матрицирането на клишета. За матрицирането на набор или смесени форми се използва филтриращ [...]

Матрици за галванопластични стереотипи.

Матрици за галванопластични стереотипи. Матричният материал за изработка на тези стереотипи трябва да бъде пластичен, електропроводим, устойчив на електролити и да не се деформира. На тези изисквания след определена обработка отговарят пластини, изработени от смес от восък, олово и някои термопластични материали, например винипласт и целулоид. Най-голямо приложение са получили матриците от винипласт, които се [...]