Posts Tagged ‘материали’

Книговезки материали

Книговезки материали. Книговезки картон. Картонът по състав на влакната е аналогичен на хартията, но се различава от нея по маса. Той се произвежда във вид на листове или рула с дебелина от 0,75 до 3mm и с маса на 1m2, превишава 240g. За изработката на книжни корици се използват различни видове книговезки картони с различни [...]

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ При изработката на полиграфическата продукция се използват различни материали, от които зависят себестойността и качеството на готовите изделия, а също и технологичният процес. Те се разделят на две основни групи: а) материали, които влизат в състава на готовото полиграфическо изделие – печатарска хартия, печатарски мастила и книговезки материали (картон, книговезки тъкани, конци, лепилни [...]