Posts Tagged ‘корици’

Списание

Списанието е вид от периодични издания, които излизат като правило в строго установени срокове – седмично, на десет дни и т.н. Списанията се отличават от вестниците не само по периодичността на излизане, но и по това, че поместеният в тях материал има обзорен, обобщаващ характер. Конструкцията на списанията в зависимост от тяхното оформяне и обем [...]

Брошура

Брошура и списание. Брошура се нарича печатно произведение с много страници, подвързано с мека корица. Обикновено брошурите са предназначени за кратък срок на ползване. Корицата на брошурата се изработва от цял лист плътна хартия, върху който се печатат същите сведения, както върху твърдата корица. Тялото на тънките брошури се състои от няколко коли, вложени една [...]

Класификация на полиграфическата продукция

Класификация на полиграфическата продукция. Полиграфическата продукция може да се класифицира по различни признаци. По предназначението си за потребителя тя се дели на следните основни групи: 1)      периодически издания (вестници, списания и др.); 2)      книги и брошури; 3)      акцидентна; 4)      етикетно-опаковъчна; 5)      изобразителна (многоцветна) – плакати, картички и др. За избора на рационален технологичен процес и [...]