Posts Tagged ‘копиране’

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия.

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия. Общи сведения. Стремежът да се заменят цветните метали, да се поевтинят, ускорят и опростят процесите за изработка на офсетовите форми е довел до изработка на различни варианти на технологията за получаване на форми върху неметални повърхности – пластмаса, картон, хартия и т.н. При това при някои [...]

Изработка на биметални офсетови печатни форми

Изработка на биметални офсетови печатни форми Общи сведения за биметалните офсетови печатни форми. Качеството на всякакви офсетови печатни форми се определя от издръжливостта на непечатащите и печатащите елементи, т.е. от издръжливостта на хидрофилните и хидрофобните адсорбционни слоеве, което зависи преди всичко от молекулно-повърхностните свойства на формения материал. Например върху алуминий, никел, хром и неръждаема стомана [...]

Форми, получени по начина на позитивното копиране.

Форми, получени по начина на позитивното копиране. Технологията на позитивното копиране се отличава от негативното не само по използването на диапозитиви, но и по различните изисквания към втвърдения слой, а също по обработката на копието след експонирането. Копирният слой във втвърдено състояние трябва да има по-слаба устойчивост към вода или различни разтвори. На това изискване [...]

Текстови негативи и диапозитиви.

Текстови негативи и диапозитиви. Текстовите негативи и диапозитиви могат да бъдат изработени от отлят набор или без него. В първия случай от страниците, в които участъците, съответстващи на илюстрациите, се запълват със сляп материал, се изработват текстови негативи или диапозитиви по следните начини: 1.      От набраната страница върху хромова хартия се правят отпечатъци с черно [...]

Илюстрационни негативи и диапозитиви.

Илюстрационни негативи и диапозитиви. За копирните процеси при изработката на офсетови фотохимични печетни форми са необходими илюстрационни растерови и щрихови, а също и текстови негативи и диапозитиви. При това изображението върху тях трябва да бъде огледално – обърнато. Тъй като коригирането на офсетовите форми е почти невъзможно, всички корекции трябва да бъдат изпълнени на негативите [...]

Принципи на работа на електронногравирния автомат.

Принципи на работа на електронногравирния автомат. На цилиндъра 1 (фиг.44) се закрепва оригиналът, а на цилиндъра 2 – формената пластина. Тънък лъч светлина, който пада от фотоглавата 3 върху оригинала, се отразява от него и попада във фотоелемента, където светлинната енергия се превръща в електрична. При това напрежението на образуващите се токове ще бъде правопропорционално [...]