Posts Tagged ‘книговезки’

Книговезки материали

Книговезки материали. Книговезки картон. Картонът по състав на влакната е аналогичен на хартията, но се различава от нея по маса. Той се произвежда във вид на листове или рула с дебелина от 0,75 до 3mm и с маса на 1m2, превишава 240g. За изработката на книжни корици се използват различни видове книговезки картони с различни [...]