Posts Tagged ‘клишета’

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите в зависимост от начините на изработката им. Изборът на един или друг начин на изработка на стереотипи се определя от много причини: техническото обзавеждане на полиграфическото предприятие, характера на изданието и предявяваните към него изисквания, срока за отпечатване на изданието и т.н. Най-обикновен и евтин начин за изработка на стереотипите е отливният. [...]

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите  Общи случаи за използване на стереотипите. При издания, печатани по начина на високия печат, в много случаи използването на стереотипи е икономически по-изгодно, отколкото печатането непосредствено от оригиналните форми, а в някои случаи то е и задължително. По-долу се разглеждат основните случаи за използването на стереотипите независимо от начините за изработката им. [...]

Галванизиране на отлетите стереотипи.

Галванизиране на отлетите стереотипи. Сплавите от олово-антимон-калай нямат висока якост. Затова от един отлят стереотип могат да се отпечатат не повече от 50-70 хиляди отпечатъка. При по-нататъшното печатане се забелязва забележимо изменение на печатащите елементи вследствие на изтриването на повърхността им. Якостта на печатащите елементи при изтриване може да се увеличи значително с напластяване върху [...]

Обработка на стереотипите. Механична обработка.

Обработка на стереотипите. Механична обработка. Съществуващото стереотипно отливно обзавеждане, а също и технологията за матрициране и отливане не могат да осигурят томно необходимите геометрични размери на отлетите и галванопластичните стереотипи. След отливането стереотипите са с малко по-голяма дебелина  (с 0,2-0,5 mm повече), отколкото за печатане и са с недостатйчна далбочина на големите по площ непечатащи [...]

Галванопластични стереотипи.

Галванопластични стереотипи. Изработката на галваностереотипа започва с електролиза, която се извършва в специални г а л в а н и ч н и  в а н и (фиг.54). Ваните са с устройства за филтриране и смесване на електролита, нагряване или охлаждане, пропускане на прав ток към електродите със съответни контролноизмервателни уреди. В процеса на електролизата [...]

Изработка на стереотипите

Изработка на стереотипите.  Отлети стереотипи. Отлетите стереотипи се изработват посредством отливане на разтопена сплав 4 (фиг.52) в метална отливна разглобяема форма (калъп) с посатвена в нея картонена матрица 3. При отливане на плоските стереотипи (фиг.52а) металната форма се състои от две плочи 1 и 2, а при отливане на кръгли стереотипи (фиг.52б) – от вдлъбната [...]