Posts Tagged ‘висо’

Наборни материали

Наборни материали.  При изработката на наборните форми се използват разнообразни наборни материали, които се делят на две групи: а) висок (печатащ) материал, който графично възпроизвежда изображение – печатарски шрифт, линии, орнаменти и т.н. Височината (ръстът) на печатащия материал е равна на 62 2/3 пункта; б) непечатащ материал (сляп наборен материал), който в печатната форма образува [...]