Posts Tagged ‘брошура’

Издаване на брошури, списания и др.

Особености при издаването на брошури, списания, вестници и изобразителни материали. Процесите при полиграфическото изпълнение на брошурите се отличават от процесите при изработката на книгите с това, че при брошурите не се използват книговезки работи (изработка  и оформяне на кориците и подлепване на книжните тела с тях). Особеността при издаване на списанията е в това, че [...]

Брошура

Брошура и списание. Брошура се нарича печатно произведение с много страници, подвързано с мека корица. Обикновено брошурите са предназначени за кратък срок на ползване. Корицата на брошурата се изработва от цял лист плътна хартия, върху който се печатат същите сведения, както върху твърдата корица. Тялото на тънките брошури се състои от няколко коли, вложени една [...]