Archive for юли, 2012

Печатарски машини за висок печат

Печатарски машини за висок печат Плочни печатарски преси. Плочните печатарски преси се произвеждат с формат 30х40 и 30х46 cm и са предназначени главно за печатане на малоформатна и малотиражна рекламна продукция (бланки, кочани, грамоти, книжни корици, приложения за книги, форзаци, визитки, провинциални двустранични вестници и др.). Заводите на полиграфическото машиностроене произвегдат много марки плочни печатарски [...]

Видове печатарски машини

Видове печатарски машини Тиражът се печата на печатарски машини – полуавтомати или автомати. Съвременната полиграфия разполага с голямо разнообразие на конструкции и типове печатарски машини за всеки печат. Всички те по принцип изпълняват еднакъв технологичен процес. Например за получаване на отпечатъци в м а ш и н и т е  з а  в и с [...]

Задържането на мастилото върху хартията

Задържането на мастилото върху хартията е сложен физикохимичен процес. В зависимост от състава на мастилото и вида на хартията то може да се задържа или като се просмуква в хартията, или като се окислява и образува на повърхността на хартията твърд пласт (корица). Например мастилата за печатане на вестници, изработени с неизсъхващи вещества се задържат [...]

Същност на печатарския процес

Същност на печатарския процес  Печатането е процес на многократно получаване на еднакви изображения (отпечатъци) посредством пренасяне на мастиления слой от печатната форма върху възприемащата повърхност. Пренасянето на мастилото от печатната форма може да се осъществи или с помощта на натиск, или под действието на електрически или магнитни сили. В дадения раздел се разглеждат процесите на [...]

Форми за дълбок печат.

Форми за дълбок печат. В процеса на изработка на формите за цветния дълбок печат особено внимание трябва да се обръща на спазването на максимална точност на размерите на изображението при различните стадии на технологичния процес. Целият процес за изработване на комплекта форми се извършва така, че за всички цветове да се осигурят еднакви размери на [...]

Форми за офсетов печат

Форми за офсетов печат. За разлика от клишетата да се извършва коректура на цветоотделянето, върху формите за офсетовия печат е практически невъзможно. Затова при копирането на формения материал трябва да се използват напълно коригирани негативи и диапозитиви. Цветоотделените негативи могат да се изработят по прекия или косвения начин. Растеровите диапозитиви се изработват обикновено по контактен [...]