Archive for the ‘Видове печатарски машини’ Category

Видове печатарски машини

Видове печатарски машини Тиражът се печата на печатарски машини – полуавтомати или автомати. Съвременната полиграфия разполага с голямо разнообразие на конструкции и типове печатарски машини за всеки печат. Всички те по принцип изпълняват еднакъв технологичен процес. Например за получаване на отпечатъци в м а ш и н и т е  з а  в и с [...]