Archive for the ‘Сведения за печатарския процес и машини’ Category

Видове печатарски машини

Видове печатарски машини Тиражът се печата на печатарски машини – полуавтомати или автомати. Съвременната полиграфия разполага с голямо разнообразие на конструкции и типове печатарски машини за всеки печат. Всички те по принцип изпълняват еднакъв технологичен процес. Например за получаване на отпечатъци в м а ш и н и т е  з а  в и с [...]

Задържането на мастилото върху хартията

Задържането на мастилото върху хартията е сложен физикохимичен процес. В зависимост от състава на мастилото и вида на хартията то може да се задържа или като се просмуква в хартията, или като се окислява и образува на повърхността на хартията твърд пласт (корица). Например мастилата за печатане на вестници, изработени с неизсъхващи вещества се задържат [...]

Същност на печатарския процес

Същност на печатарския процес  Печатането е процес на многократно получаване на еднакви изображения (отпечатъци) посредством пренасяне на мастиления слой от печатната форма върху възприемащата повърхност. Пренасянето на мастилото от печатната форма може да се осъществи или с помощта на натиск, или под действието на електрически или магнитни сили. В дадения раздел се разглеждат процесите на [...]