Archive for the ‘Печатане с форми за висок печат’ Category

Печатарски машини за висок печат

Печатарски машини за висок печат Плочни печатарски преси. Плочните печатарски преси се произвеждат с формат 30х40 и 30х46 cm и са предназначени главно за печатане на малоформатна и малотиражна рекламна продукция (бланки, кочани, грамоти, книжни корици, приложения за книги, форзаци, визитки, провинциални двустранични вестници и др.). Заводите на полиграфическото машиностроене произвегдат много марки плочни печатарски [...]