Archive for the ‘Сведения за цвета и цветното зрение’ Category

Получаване на цветовете.

Получаване на цветовете.  Различните цветове могат да се получат по два начина: адитивен и субтрактивен. А д и т и в н и я т  начин (от лат. additio – събиране) представлява смесване (сумиране) на различните цветни лъчи. Това смесване на цветовете може да се извършва извън човешката око или непосредствено в него. Адитивното смесване [...]

Трицветно зрение

Трицветно зрение. Както е известно, вижданото от човека изображение се пречупва от кристалина (лещата) на окото и попада върху ретината, с помощта на която виждаме заобикалящия ни свят. Ретината се състои от краищата на нервни влакна, идващи от зрителния център на главния мозък. В съответствие с формата им те се наричат пръчици и колбички. С [...]

ОСНОВИ НА ЦВЕТНАТА РЕПРОДУКЦИЯ

ОСНОВИ НА ЦВЕТНАТА РЕПРОДУКЦИЯ  Общи сведения за цвета и цветното зрение  Общи сведения за светлината и образуването на цветовете. Светлинното излъчване представлява поток от електромагнитни трептения, дължината на вълните на които се намира в определени граници. Тези трептения, въздействайки на човешкото око, възбуждат зрителния апарат. Обикновено е прието да се счита, че видимият спектър на [...]