Archive for the ‘Принципи за възпроизвеждане на цветни оригинали’ Category

Коректура на цветоотделянето.

Коректура на цветоотделянето. Коректурата на фотографското цветоотделяне обикновено се състои в изменение на оптическите плътности или размерите на растеровите елементи на негативите и диапозитивите.* Коректурата може да се направи по различни начини. *Коректурата на цветоотделянето може да се извърши и при разяждане на растеровите цветоразделни клишета. Първият и най-стар начин е  р ъ ч н [...]

Цветни отклонения при цветната репродукция.

Цветни отклонения при цветната репродукция. Разгледахме схемата на трицветната репродукция с използването на теоретични (идеални) печатарски мастила, т.е. такива, които са много прозрачни, напълно отразяват лъчите от двете зони на спектъра и напълно поглъщат лъчите от третата зона на спектъра. Химическата промишленост обаче все още не е създала мастила, които да имат всичките тези свойства. [...]

Основни принципи за възпроизвеждане на цветни оригинали.

Основни принципи за възпроизвеждане на цветни оригинали.  Схема на трицветния репродуктивен процес. Изхождайки от разгледания принцип за субтрактивния начин за получаване на цветовете, се констатира, че всеки многоцветен оригинал теоретически може да се възпроизведе по полиграфичен начин с трите основни цвята мастило: жълто, пурупурно и небесносиньо.* Затова (фиг.70) от оригинала а е необходимо да се [...]