Archive for the ‘Изработка на печатни форми за цветна репродукция’ Category

Форми за дълбок печат.

Форми за дълбок печат. В процеса на изработка на формите за цветния дълбок печат особено внимание трябва да се обръща на спазването на максимална точност на размерите на изображението при различните стадии на технологичния процес. Целият процес за изработване на комплекта форми се извършва така, че за всички цветове да се осигурят еднакви размери на [...]

Форми за офсетов печат

Форми за офсетов печат. За разлика от клишетата да се извършва коректура на цветоотделянето, върху формите за офсетовия печат е практически невъзможно. Затова при копирането на формения материал трябва да се използват напълно коригирани негативи и диапозитиви. Цветоотделените негативи могат да се изработят по прекия или косвения начин. Растеровите диапозитиви се изработват обикновено по контактен [...]

Особености при изработката на печатни форми за цветната репродукция

Особености при изработката на печатни форми за цветната репродукция  Форми за висок печат. По начина на високия печат могат да се възпроизведат многоцветни оригинали в три и четири цвята. Обикновено в три цвята се възпроизвеждат илюстрации без тъмни тонове, а в четири – картини от маслената живопис и пр. Основната особеност при изработването на форми [...]