Archive for the ‘Цветна репродукция’ Category

Форми за дълбок печат.

Форми за дълбок печат. В процеса на изработка на формите за цветния дълбок печат особено внимание трябва да се обръща на спазването на максимална точност на размерите на изображението при различните стадии на технологичния процес. Целият процес за изработване на комплекта форми се извършва така, че за всички цветове да се осигурят еднакви размери на [...]

Форми за офсетов печат

Форми за офсетов печат. За разлика от клишетата да се извършва коректура на цветоотделянето, върху формите за офсетовия печат е практически невъзможно. Затова при копирането на формения материал трябва да се използват напълно коригирани негативи и диапозитиви. Цветоотделените негативи могат да се изработят по прекия или косвения начин. Растеровите диапозитиви се изработват обикновено по контактен [...]

Особености при изработката на печатни форми за цветната репродукция

Особености при изработката на печатни форми за цветната репродукция  Форми за висок печат. По начина на високия печат могат да се възпроизведат многоцветни оригинали в три и четири цвята. Обикновено в три цвята се възпроизвеждат илюстрации без тъмни тонове, а в четири – картини от маслената живопис и пр. Основната особеност при изработването на форми [...]

Коректура на цветоотделянето.

Коректура на цветоотделянето. Коректурата на фотографското цветоотделяне обикновено се състои в изменение на оптическите плътности или размерите на растеровите елементи на негативите и диапозитивите.* Коректурата може да се направи по различни начини. *Коректурата на цветоотделянето може да се извърши и при разяждане на растеровите цветоразделни клишета. Първият и най-стар начин е  р ъ ч н [...]

Цветни отклонения при цветната репродукция.

Цветни отклонения при цветната репродукция. Разгледахме схемата на трицветната репродукция с използването на теоретични (идеални) печатарски мастила, т.е. такива, които са много прозрачни, напълно отразяват лъчите от двете зони на спектъра и напълно поглъщат лъчите от третата зона на спектъра. Химическата промишленост обаче все още не е създала мастила, които да имат всичките тези свойства. [...]

Основни принципи за възпроизвеждане на цветни оригинали.

Основни принципи за възпроизвеждане на цветни оригинали.  Схема на трицветния репродуктивен процес. Изхождайки от разгледания принцип за субтрактивния начин за получаване на цветовете, се констатира, че всеки многоцветен оригинал теоретически може да се възпроизведе по полиграфичен начин с трите основни цвята мастило: жълто, пурупурно и небесносиньо.* Затова (фиг.70) от оригинала а е необходимо да се [...]