Archive for the ‘Общи сведения за офсетовия печат’ Category

Начини на офсетов печат и видове печатни форми.

Начини на повърхнен печат и видове печатни форми. Печатането от формите за повърхнен печат може да се осъществи по два начина: л и т о г р а ф с к и  и   о ф с е т о в. При л и т о г р а ф с к и я* начин на [...]

ПОВЪРХНЕН (ОФСЕТОВ) ПЕЧАТ

ФОРМИ ЗА ПОВЪРХНЕН (ОФСЕТОВ) ПЕЧАТ Общи сведения за повърхнения печат  Основи на повърхнения печат. Във формата за повърхнен печат, както вече се каза, печатащите и непечатащите елементи са разположени практически в една плоскост. Възможността да се печата от такива форми е основана на мнагакратното избирателно овлажняване на непечатащите елементи с вода, а на печатащите – [...]