Archive for the ‘Печатни форми върху пластмаса и хартия’ Category

Пластмасови форми чрез позитивно копиране

Пластмасови форми, получени чрез позитивно копиране. Познати са твърде много начини за изработка на такива форми. При един от тях формите се изработват върху недеформиращо се поливинилхлоридно фолио. Върху корнираната повърхност на фолиото се нанася специалин хидрофилен слой. Следващите процеси се извършват както при изработката на мономентални форми, чрез позитивно копиране, но се използват други [...]

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране.

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране. Такива форми могат да се изработят например върху листа от ацетилцелулозно фолио. Хидрофобната повърхност на фолиото се обработва с алкален разтвор, в резултат на което се образува тънък хидролизиран слой с добри хидрофилни свойства. След това слоят се оцветява с разтвор от хромови соли и фолиото се изсушава.* *При [...]

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия.

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия. Общи сведения. Стремежът да се заменят цветните метали, да се поевтинят, ускорят и опростят процесите за изработка на офсетовите форми е довел до изработка на различни варианти на технологията за получаване на форми върху неметални повърхности – пластмаса, картон, хартия и т.н. При това при някои [...]