Archive for the ‘Изработка на монометални печатни форми’ Category

Форми, получени по начина на позитивното копиране.

Форми, получени по начина на позитивното копиране. Технологията на позитивното копиране се отличава от негативното не само по използването на диапозитиви, но и по различните изисквания към втвърдения слой, а също по обработката на копието след експонирането. Копирният слой във втвърдено състояние трябва да има по-слаба устойчивост към вода или различни разтвори. На това изискване [...]

Форми, получени по начина на негативното копиране.

Форми, получени по начина на негативното копиране. Технологията за изработка на офсетови форми по начина на негативното копиране се състои в следното. Върху корнираната пластина се нанася в шлойдер копиран разтвор, състоящ се от вода, албумин и амониев бихромат. След изсушаването на слоя пластината се поставя в копирната рама или в копирно-множителна машина заедно с [...]

Подготовка на формения материал.

Подготовка на формения материал. Всяка цинкова или алуминиева пластина преди копиране се подлага на специална обработка – к о р н и р а н е. Основната цел на корнирането е да създаде развита (корнирана) повърхност и да изчисти от нея абсорбционните слоеве. Корнираната повърхност осигурява по-устойчиви непечатащи елементи. Корнирането може да се осъществи по [...]

Изработка на мономентални офсетови печатни форми.

 Изработка на мономентални офсетови печатни форми. Общи сведения. В повечето случаи мономенталните офсетови печатни форми се изработват от тънки (0,6-0,8 m) цинкови или алуминиеви пластини (планки), които могат да се използват многократно (6-12 пъти). Изображението върху формения материол може да се получи чрез н е г а т и в н о  или  п о [...]