Archive for the ‘Изработка на биметални печатни форми’ Category

Форми, получени чрез напластяване на метал

Форми, получени чрез напластяване на метал върху непечатащите елементи. Обикновено такива форми се изработват върху помеднени и алуминиеви пластини. След нанасянето на копирния слой, експонирането от диапозитиви и проявяването печатащите елементи се подлагат на хидрофобизиране. Върху копието се нанася електроизолационно мастило и втвърденият слой от непечатащите елементи се отстранява с киселинен разтвор. Върху тях по [...]

Форми, получени чрез химично напластяване

Форми, получени чрез химично напластяване на металите. Технологията за изработка на тези форми малко се отличава от технологията за изработка на мономенталните форми чрез позитивно копиране и не изисква използването на галванотехническо обзавеждане. В резултат на химичните реакции за възстановяване на металите от съответните соли върху печатащите, а понякога и върху непечатащите елементи се напластява [...]

Изработка на биметални офсетови печатни форми

Изработка на биметални офсетови печатни форми Общи сведения за биметалните офсетови печатни форми. Качеството на всякакви офсетови печатни форми се определя от издръжливостта на непечатащите и печатащите елементи, т.е. от издръжливостта на хидрофилните и хидрофобните адсорбционни слоеве, което зависи преди всичко от молекулно-повърхностните свойства на формения материал. Например върху алуминий, никел, хром и неръждаема стомана [...]