Archive for the ‘Форми за офсетов печат’ Category

Изработка на електрофотографски офсетови печатни форми.

Изработка на електрофотографски офсетови печатни форми. В полиграфията електрофотографията се използва главно за получаване на офсетови печатни форми с малък формат. Технологията за изработка на тези форми се състои от следните процеси: Подготовка на светлочувствителната пластина. Върху метална, напримар алуминиева, пластина, се нанася много тънък слой от селен или друг фотополупроводник. Пластината се сенсибилизира (фиг.64а), [...]

Офсетови форми по електрофотографски начин

Офсетови форми, получени по електрофотографски начин Същност на електрофотографията. Е л е к т р о г р а ф и я се нарича процесът на получаване на изображение върху повърхност, чиито електрични свойства се изменят в зависимост от количеството светлинна енергия, паднала върху нея. За разлика от обикновената фотография електрофотографията е основана не на [...]

Пластмасови форми чрез позитивно копиране

Пластмасови форми, получени чрез позитивно копиране. Познати са твърде много начини за изработка на такива форми. При един от тях формите се изработват върху недеформиращо се поливинилхлоридно фолио. Върху корнираната повърхност на фолиото се нанася специалин хидрофилен слой. Следващите процеси се извършват както при изработката на мономентални форми, чрез позитивно копиране, но се използват други [...]

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране.

Пластмасови форми, получени чрез негативно копиране. Такива форми могат да се изработят например върху листа от ацетилцелулозно фолио. Хидрофобната повърхност на фолиото се обработва с алкален разтвор, в резултат на което се образува тънък хидролизиран слой с добри хидрофилни свойства. След това слоят се оцветява с разтвор от хромови соли и фолиото се изсушава.* *При [...]

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия.

Изработка на офсетови печатни форми върху пластмаса и хартия. Общи сведения. Стремежът да се заменят цветните метали, да се поевтинят, ускорят и опростят процесите за изработка на офсетовите форми е довел до изработка на различни варианти на технологията за получаване на форми върху неметални повърхности – пластмаса, картон, хартия и т.н. При това при някои [...]

Форми, получени чрез напластяване на метал

Форми, получени чрез напластяване на метал върху непечатащите елементи. Обикновено такива форми се изработват върху помеднени и алуминиеви пластини. След нанасянето на копирния слой, експонирането от диапозитиви и проявяването печатащите елементи се подлагат на хидрофобизиране. Върху копието се нанася електроизолационно мастило и втвърденият слой от непечатащите елементи се отстранява с киселинен разтвор. Върху тях по [...]