Archive for the ‘Общи сведения за дълбокия печат’ Category

ФОРМИ ЗА ДЪЛБОК ПЕЧАТ

ФОРМИ ЗА ДЪЛБОК ПЕЧАТ Общи сведения за дълбокия печат Същност на дълбокия печат. Както вече се отбеляза, във формите за дълбок печат печатащите елементи са вдлъбнати спрямо непечатащите, намиращи се в една плоскост. Дълбочината на печатащите елементи зависи от тоналността на изображението: най-голяма дълбочина съответства на най-тъмните участъци, а най-малка – на най-светлите. За щриховите [...]