Archive for the ‘ръчен набор’ Category

Използване на ръчен набор

Особености на сложните видове набор. Наборът на таблици, изводи, формули, обявления и др. изискват предварително изчисляване на размерите на всички елементи на набора. При това се взимат под внимание размерите на всички букви, линии, сляп наборен материал и други знаци. При такъв набор трябва да се спазват особено точно техническите методи и правила за набора. [...]

Ръчен набор

Ръчен набор. Мебели, уреди и инструменти. Основната мебел в цеховете за ръчен набор са касите а и регалите (наборни маси) б (фиг.15). К а с и т е  са дървени или пластмасови (по-рядко метални) ниски чекмеджета, предназначени за съхраняване на наборните материали. Касите за печатарски шрифт се наричат шрифтови. Те са разделени на неголеми гнезда, [...]