Archive for the ‘общи сведения за формите’ Category

Общи сведения за формите за висок печат и набора.

 Общи сведения за формите за висок печат и набора. Видове форми за висок печат. В зависимост от характера на изображението и вида на изданието формите за висок печат могат да бъдат: а) текстови (за възпроизвеждане на текст); б) илюстрационни (за възпроизвеждане на илюстрации); в) смесени (за едновременно възпроизвеждане на текст и илюстрации); Освен това печатните [...]