Archive for the ‘наборни материали’ Category

Друг наборен материал

Друг печатащ наборен материал. Освен печатарските шрифтове за набор се използват и други печатащи наборни (релефни) материали например линии с рисунък и различни кегли, различни видове цифри (за набор на прости дроби, индекси към математични и химични формули и т.н.), наборни орнаменти с разнообразен рисунък, специални знаци (математични, астрономични, за шахмат и шашки, нотни и [...]

Наборни материали

Наборни материали.  При изработката на наборните форми се използват разнообразни наборни материали, които се делят на две групи: а) висок (печатащ) материал, който графично възпроизвежда изображение – печатарски шрифт, линии, орнаменти и т.н. Височината (ръстът) на печатащия материал е равна на 62 2/3 пункта; б) непечатащ материал (сляп наборен материал), който в печатната форма образува [...]