Archive for the ‘изработка на матриците’ Category

Матрици за пресовани стереотипи.

Матрици за пресовани стереотипи. Като матричен материал за пластмасови и гумени стереотипи се използват термореактивна пластмаса във вид на прах или картон, пропит от фенолформалдехидна смола. При това праховете изискват по-високи температури за втвърдяването си (150-1600С), отколкото картонът, затова се използват при матрицирането на клишета. За матрицирането на набор или смесени форми се използва филтриращ [...]

Матрици за галванопластични стереотипи.

Матрици за галванопластични стереотипи. Матричният материал за изработка на тези стереотипи трябва да бъде пластичен, електропроводим, устойчив на електролити и да не се деформира. На тези изисквания след определена обработка отговарят пластини, изработени от смес от восък, олово и някои термопластични материали, например винипласт и целулоид. Най-голямо приложение са получили матриците от винипласт, които се [...]

Изработка на матриците. Матрици за отлети стереотипи.

Изработка на матриците Матрици за отлети стереотипи. Матриците за отлети стереотипи се изработват от специален фабрично произведен м а т р и ч е н  к а р т о н. Той се изработва от висококачествена хартиена маса, в състава на която влизат парцалена полумаса, целулоза, каолин. Повърхността на картона се покрива със слой от [...]