Archive for the ‘използване на стереотипите’ Category

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите в зависимост от начините на изработката им. Изборът на един или друг начин на изработка на стереотипи се определя от много причини: техническото обзавеждане на полиграфическото предприятие, характера на изданието и предявяваните към него изисквания, срока за отпечатване на изданието и т.н. Най-обикновен и евтин начин за изработка на стереотипите е отливният. [...]

Използване на стереотипите

Използване на стереотипите  Общи случаи за използване на стереотипите. При издания, печатани по начина на високия печат, в много случаи използването на стереотипи е икономически по-изгодно, отколкото печатането непосредствено от оригиналните форми, а в някои случаи то е и задължително. По-долу се разглеждат основните случаи за използването на стереотипите независимо от начините за изработката им. [...]