Archive for the ‘сведения за фотографския процес’ Category

Получаване на позитивно изображение.

Получаване на позитивно изображение. В повечето случаи крайната цел на фотографския процес е получаването на позитивни изображения по един от двата начина: контактен или проекционен. Те се различават един от друг само по метода на проектирането на оптичното изображение върху светлочувствителния слой. При  к о н т а к т н и я  н а [...]

Получаване на негативно изображение.

Получаване на негативно изображение. Процесът на получаване на негативно изображение се състои от следните операции: а) получаване на оптично изображение на фотографирания обект; б) образуване върху светлочувствителния материал на скрито изображение на фотографирания обект; в) химична обработка на светлочувствителния материал. О п т и ч н о т о  и з о б р а [...]

Общи сведения за фотографския процес

Общи сведения за фотографския процес  Основни понятия. При изработката на илюстрационните форми за различните видове печат (висок, повърхнен, дълбок и ситопечат) широко се използват фотографските процеси – получаване на негативни и позитивни изображения с помощта на светлината върху светочувствителни материали. Такива изображения могат да бъдат черно-бели и цветни (многоцветни). Н е г а т и [...]