Archive for the ‘сведения за възпроизвеждането на тоновете’ Category

Видове илюстрационни печатни форми.

Видове илюстрационни печатни форми. Илюстрационната форма за висок печат – к л и ш е – представлява пластина, върху която са разположени релефни пачатащи елементи, намиращи се в една плоскост, и вдлъбнати в различна степен непечатащи елементи. В зависимост от вида на оригиналите илюстрационните форми могат да бъдат щ р и х о в и  [...]

Възпроизвеждане на тоновете на изображението.

Общи сведения за възпроизвеждането на тоновете и за илюстрационните печатни форми. Възпроизвеждане на тоновете на изображението. Различната яркост на тоновите оригинали, т.е. тоновете на изображението, се характеризират от количеството светлопоглъщащо вещество (например металното сребро, багрилното вещество на туша) на вещество (т.е. по-малка е повърхностната му концентрация), толкова повече дадените участъци отразяват светлина. От местата с [...]