Archive for the ‘копиране на негативи’ Category

Получаване на киселиноустойчиви копия.

Получаване на киселиноустойчиви копия. Процесът на получаване на киселиноустойчиви копия от щрихови и растерови негативи в същност е еднакъв и се състои в следното: обрязаната по формат цинкова пластина внимателно се обезмаслява чрез шлифоване на повърхността й с прах от пемза или друг прах. След това върху нея се нанася копирният разтвор, състоящ се от [...]

Основи на копирането.

Копиране на негативи върху формен материал. Основи на копирането. Процесът на пренасяне на изображението от негатива върху формения материал с помощта на светлината се нарича к о п и р а н е  (или светлокопиране). При това върху формения материал, покрит с копирен (светлочувствителен) слой, се получава позитивно-огледално киселиноустойчиво изображение. К о п и р [...]