Archive for the ‘изработка на клишета’ Category

Принципи на работа на електронногравирния автомат.

Принципи на работа на електронногравирния автомат. На цилиндъра 1 (фиг.44) се закрепва оригиналът, а на цилиндъра 2 – формената пластина. Тънък лъч светлина, който пада от фотоглавата 3 върху оригинала, се отразява от него и попада във фотоелемента, където светлинната енергия се превръща в електрична. При това напрежението на образуващите се токове ще бъде правопропорционално [...]

Изработка на клишета (клишеграфи)

 Изработка на клишета на електронногравирните автомати (клишеграфи) Общи сведения за електронногравирните автомати. Фотохимичният начин за изработка на клишета е многопроцесен и дълъг (фотографиране, копиране, разяждане) и изисква голяма загуба на ръчен труд и различни материали. Използването на електронногравирните автомати напълно решава въпроса за автоматизация на процеса за изработка на клишета. Работата на автомата е основана [...]