Archive for the ‘форми изработени по фотохимичен начин’ Category

Смесени форми, изработени по фотохимичен начин.

 Смесени форми, изработени по фотохимичен начин.  Благодарение на еднопроцесния емулсионен начин за разяждане на клишета и наличността на фотонаборни машини се появи възможност да се изработват смесени форми за висок печат по фотохимичен начин. Такива форми, например на магнезиеви сплави, се отличават с високо качество, ниска себестойност и по-голяма тиражоустойчивост и могат да се използват [...]