Archive for the ‘смесени форми от набор и клишета’ Category

Смесени форми от набор и клишета

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА СМЕСЕНИ ФОРМИ ЗА ВИСОКИЯ ПЕЧАТ  Смесени форми от набор и клишета  Видове илюстрационно свързване. Много често страниците в книгите, списанията и вестниците съдържат не само текст, но и текст и илюстрации. Такива страници се наричат смесени. Илюстрациите могат да бъдат свързани в страницата различно в зависимост от размера им и формата [...]