Archive for the ‘изработка на смесени форми’ Category

Смесени форми, изработени по фотохимичен начин.

 Смесени форми, изработени по фотохимичен начин.  Благодарение на еднопроцесния емулсионен начин за разяждане на клишета и наличността на фотонаборни машини се появи възможност да се изработват смесени форми за висок печат по фотохимичен начин. Такива форми, например на магнезиеви сплави, се отличават с високо качество, ниска себестойност и по-голяма тиражоустойчивост и могат да се използват [...]

Смесени форми от набор и клишета

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА СМЕСЕНИ ФОРМИ ЗА ВИСОКИЯ ПЕЧАТ  Смесени форми от набор и клишета  Видове илюстрационно свързване. Много често страниците в книгите, списанията и вестниците съдържат не само текст, но и текст и илюстрации. Такива страници се наричат смесени. Илюстрациите могат да бъдат свързани в страницата различно в зависимост от размера им и формата [...]