ПОЛИГРАФИЯ

Полиграфията е отрасъл от промишлеността, който обхваща различните начини за печатно размножаване на текст и илюстрация. „Полиграфия” е произлязла от гръцката дума polygraph, което означава многопечатане.

Задачата на сайта е да ни запознае с печатната продукция и с основните материали, които се използват в печатарството, а така също и с основната технология и съоръженията в полиграфическото производство и рекламата.  Материалите са взети от учебника по ОБЩА ПОЛИГРАФИЯ за Техникума по полиграфия. На базата на този учебник по-късно може да се изучават теорията на фотопроцесите, полиграфическите материали, галванотехниката, технологията на изработка на печатните форми, технологията на печатарските и брошуро-книговезките процеси, полиграфическото обзавеждане, художественото оформяне, изработката на рекламни материали,  автоматизацията на производствените процеси, техниката на безопасността и проектирането на полиграфическите предприятия.

Публикациите в сайта са изложени така, че да се получат само общи понятия за полиграфията и рекламата, без да се детайлизират технологичните операции и режимът на тяхното изпълнение, механизмът на химичните реакции, кинематичните схеми на машините и конструкцията на техните възли.

Авторите са сметнали за необходимо да се изложат в кратка форма и някои основни теоретични положения от полиграфическата технология, за разбирането на които са напълно достатъчни знанията по химия, физика и другите дисциплини които се изучават в средните училища.

Описани са полиграфическата продукция и материалите за нейната изработка, като са разгледани нейните елементи, основни етапи и единици за измерване. Описани са полиграфическите материали като печатарски хартии,  мастила и книговезки материали.

Отделено е основно място и за изработката на печатни форми за основните видове печат а именно висок печат, офсетов, дълбок и сито печат. Разгледани са формите за висок печат: текстови наборни форми, илюстрационни форми за висок печат, смесени форми  и стереотипни печатни форми. Описани са изработката на мономентални, биметални, пластмасови и хартиени офсетови печатни форми. Дадени са общи сведения за изработката на форми за дълбок печат.

Разгледани са печатарските процеси и печатането с форми за висок, офсетов, дълбок и ситопечат, също така и фототипен печат. Обърнато е внимание и на книговезките процеси. По специално изработката на списания, брошури и календари. Дадени са сведения за дообработващите и брошуро-книговезките процеси, изработката на коли за брошури, скрепването на колите в брошурните тела, лепенето на телата с кориците. Сащо така е разгледано и производството на книги в подвързия, изработката и обработката на книжните тела, изработката и дообработката на кориците, подлепването на телата с кориците и окончателната дообработка на книгата.