НАЧАЛО

Сайт за историята на полиграфията и рекламата.

Създадохме този сайт за да дадем общи сведения за рекламата и полиграфията и за връзката помежду им. Описали сме голяма част от полиграфическите процеси, видовете печат, печатните форми, книговезките процеси и кратки сведения как се прилагат.

Рекламата /от френски réclame/ сама по себе си е една особено значима индустрия в световен мащаб. Тя включва много различни по вид и значение продукти. Те могат да бъдат видео, аудио, печатни и много други видове, но крайната им цел винаги е бързото, агресивно и качествено достигане до крайния потребител на пазара, без значение от вида му.

Една неделима част от тази огромна индустрия –  рекламата, са печатните рекламни материали. Без рекламирането на различните видове продукти,  едва, ли щяха да съществуват всички сфери на търговията, производството, увеселителната индустрия и въобще на човешката дейност. Много хора биха решили, че това не е вярно, но как би научил потребителя за съществуването на който и да е продукт, ако няма как да го види или да чуе за него. Ако не е обществено достояние, който и да е бизнес би бил обречен. Не случайно най – големите производители притежават собствени рекламни компании с огромни бюджети и непрекъсната реинвестиция в тях.

Като цяло в рекламата е инвестирана заетостта на значителен човешки ресурс, занимаващ се с обмислянето и разработването на стратегии за представяне на различна стока, услуга или производство на пазара. Рекламата може да е  телевизионна, радио, печатна и каква, ли още не.

Печатната реклама може би е най – евтиния и лесно приложим вариант в тази област. Тук идва връзката на печатната реклама и полиграфията.  Тя има своите предимства пред другите видове реклама, тъй като дадено рекламно послание излъчено чрез електронните медии рискува да не достигне до крайния потребител по разни причини, да речем, че не сте включили телевизора или радиото по време на излъчването и прочее. За сметка на това, по всяко време и на всяко място можете да представите Вашите визитки, дипляни, флаери, каталози, работни календари или друг вид рекламни материали по Ваше желание от ръка на ръка, очи в очи.